ANA SAYFA
 
Koordinatörler
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)
Bologna Süreci
Eylem Başlıkları
 
İletişim
 
ENGLISH
 
 

 Belarus'un 2015 yılında sürece dahil olmasıyla birlikte ülke sayısı 48’e yükselmiştir. 
Bologna Sürecine dahil olan ülkeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


 Arnavutluk

Almanya

Norveç

Andora

Yunanistan

Polonya

Ermenistan

Vatikan

Portekiz

Avusturya

Macaristan

Romanya

Azerbaycan

İzlanda

Rusya Federasyonu

Belçika

İrlanda

Sırbistan

Bosna Hersek

İtalya

Slovakya

Bulgaristan

Kazakistan

Slovenya

Hırvatistan

Letonya

İspanya

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

Linkeştayn

İsveç

Çek Cumhuriyeti

Litvanya

İsviçre

Danimarka

Luksemburg

Makedonya

Estonya

Malta

Türkiye

Finlandiya

Moldova

Ukrayna

Fransa

Karadağ

İngiltere

Gürcistan

Hollanda

Belarus 

 
Bologna Sürecine katılan ülkelere ek olarak, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa Öğrenciler Birliği (ESU), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim İşbirliği Örgütü-Avrupa Yükseköğretim Merkezi (UNESCO-CEPES), Avrupa Yükseköğretimde Kalite Birliği (ENQA) gibi sürece katkı sağlayan uluslararası örgütler de vardır.
Yükseköğretim sistemimizin yeniden yapılanmasına duyulan gereksinim doğrultusunda da Türkiye 2001 yılında Bologna Süreci’ne dahil olmuştur. Yükseköğretim kurumlarımızın, öğretim elemanlarımızın, öğrencilerimizin ve Süreçten etkilenen diğer paydaşların Bologna Sürecine ilişkin doğru bilgiye erişimleri ve kendilerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeleri, yükseköğretim sistemimizin kalite, yeterlilikler ve uluslararası rekabet gücünün artması açısından önem arz etmektedir.  Ülkemizde Bologna Süreci’nin uygulanmasından ve takip edilmesinden birinci derecede sorumlu kurum Yüksek Öğretim Kurulu’dur (YÖK). Bologna Süreci açısından ülkemizin karnesi oldukça olumludur. 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)