ANA SAYFA
 
Koordinatörler
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)
Bologna Süreci
Eylem Başlıkları
 
İletişim
 
ENGLISH
 
 

Ortak Derece Programları

Değişik ülkelerden en az iki üniversite tarafından birlikte tasarlanan ve geliştirilen, organize edilen ve uygulanan derece programıdır.

 1. Öğrenci değişik üniversitelerde eğitimini tamamlar.
 2. Diploma/Derece alır. (Tek, Tek ortak, Çift )

(single, single joint, double, multiple)

Neden ortak dereceler?

Bologna Sürecinin tüm boyutları ile ilişkilidir. Bunlar:

 1. Kalite güvencesi
 2. Tanınma
 3. Şeffaflık ve yükseköğretim sistemlerinin yakınsaması
 4. Hareketlilik
 5. Yükseköğretimde Avrupa boyutu
 6. Avrupa yükseköğretiminin çekiciliğinin artırılması
 7. İstihdam edilebilirlik.
 8. Yaratıcı bir mekanizma

Projenin önem verdiği konular/temalar:

 1. Kalite güvencesi ve denklik
 2. Öğrenci deneyimi ve hareketliliği
 3. Müfredatın Entegrasyonu ve Sürekli Yürütülebilirliği