ANA SAYFA
 
Koordinatörler
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)
Bologna Süreci
Eylem Başlıkları
 
İletişim
 
ENGLISH
 
 

Kalite Güvencesi

a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)
      ve ADEK Alt Kurulları

b) ADEK Yönergesi

c) 2008 ADEK Raporu

d) Memnuniyet Anketlerimiz

Kalite Güvencesi Faaliyetleri

2008 2009


İdari Personel Memnuniyeti Anketi

% 75,3

% 88,9

Toplum ve Sektörlerle İlişkiler Memnuniyeti Anketi

% 59,3

% 52,1

Akademik Personel Memnuniyeti Anketi

% 68,6

% 86,6

Öğrenci Memnuniyeti Anketi

% 77,4

% 75,6

  • “2008 ve 2009 Yılı Birim Özdeğerlendirme Raporları” hazırlandı.
  • 09.04.2009, “2008 ADEK Raporu” hazırlandı.
  • 01.06.2009, “2008 Yılı Yükseköğretim Kurumları Bologna Raporu” hazırlandı.
  • 05.04.2010, “2009 Yılı ADEK Raporu” hazırlandı.
  • 01.06.2010, “2009 Yılı Yükseköğretim Kurumları Bologna Bilgi Formu” hazırlandı.
  • İlgili çalışmalar 2010 yılı için de uygulanacaktır.