ANA SAYFA
 
Koordinatörler
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)
Bologna Süreci
Eylem Başlıkları
 
İletişim
 
ENGLISH
 
 

İstihdam Edilebilirlik

‘İstihdam Edilebilirlik’ 28–29 Nisan 2009’da Leuven’de gerçekleştirilen Bologna Bakanlar toplantısının en önemli konusunu teşkil etmiştir. Bologna izleme grubuna göre ise ‘İstihdam Edilebilirlik’ en yüksek problemi oluşturmaktadır. Daha çok Lisans seviyesinde yani 1. derece programlarında karşılaşılan bu problemin sebeplerinin başında ise lisans derecelerinin iş marketinde yeterli görülmemesi yatmaktadır. Öyleyse neler yapılmalıdır? Derece programlarının istihdama yönelik ve işverenin ihtiyacını karşılayabilir olmasına ağırlık verilmesi gerekmektedir.  İşveren:

 • Stratejik düşünen,
 • Alanı ile ilgili kullanması gereken teknolojik bilgiye hakim,
 • Karar alabilen,
 • Yenilikçi,
 • Problem çözücü,
 • İç motivasyonu yüksek,
 • İş disiplini yüksek,
 • Öğrenmeye açık,
 • İletişim özellikleri kuvvetli,
 • Ekip ruhu olan bireyleri istihdam etmektedir.

         Bu özellikleri taşıyan meslek adaylarını yetiştirmek ve sektöre kazandırmak için ise üniversitemizin hedefleri arasında:

  • Öğrencilerin meslek bilgisi, tutum ve davranışları ile sektörel donanımını sağlamak,
  • Hayatboyu öğrenme çerçevesinde meslek sahibi olan kişilerin bilgi, tutum ve davranışlarını yenilemesine olanak sağlamak,
  • Sanayi-özel sektör diyaloğunu artırarak meslek adaylarına istihdam olanakları sağlamak,
  • Öğrenim programlarını sektörün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmak,
  • Ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmak,
  • Öğrencilerine kalite güvencesi vermek,
  • Doktora programlarına (3. dereceye) ağırlık vermek,
  • Kariyer danışmanlık ve rehberlik merkezini kurmak,
  • AB projeleri yazma ve yürütme merkezini oluşturmak yer almaktadır.

İstihdam Edilebilirlik Faaliyetleri

 • 2009-2010 akademik yılı’ndan itibaren mezun olanlara “Yeni Mezun Anketi” uygulanmaya başlanmıştır.
 • Daha önceki mezunlara ve işverenlere uygulanacak anketler hazırlanmış olup, uygulama aşamasındadır.
 • “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi “Kariyer Planlama ve Rehberlik Ofisi” kuruluş aşamasındadır.