ANA SAYFA
 
Koordinatörler
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)
Bologna Süreci
Eylem Başlıkları
 
İletişim
 
ENGLISH
 
 

Bologna Sürecine Yönelik Gerçekleştirilen Aktiviteler

2007 Yılı Aktiviteleri

2008 Yılı Aktiviteleri

 • 21.03.2008, “Bologna Koordinatörlüğü” kuruldu.
 • 26.03.2008, “ADEK” kuruldu.
 • 2008–2012, “Stratejik Planlama Kurulu” oluşturuldu.
 • 19.08.2008, “Stratejik Plan” hazırlandı.
 • 10.09.2008, “ADEK Yönergesi” kabul edildi.
 • 09–10.10.2008, “Çukurova Üniversitesi Bologna/Erasmus” toplantısına katılım sağlandı.
 • 23–25.10.2008, “Rotterdam EUA” toplantısına katılım sağlandı.
 • 07–08.11.2008, “Sakarya Üniversitesi Bologna Süreci” toplantısına katılım sağlandı.
 • 25.11.2008, “ADEK Alt Kurulları” oluşturuldu.
 • 26.12.2008, “Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)” kuruldu.

2009 Yılı Aktiviteleri

İdari Personel memnuniyeti anketi
Toplum ve sektörlerle ilişkiler memnuniyeti anketi
Akademik Personel memnuniyeti anketi
Öğrenci memnuniyeti anketi
Öğrenci değişimi memnuniyeti anketi
— Mezunlar memnuniyeti anketi

 • 13.01.2009, YÖK “Diploma Eki Onayı” alındı.
 • 15.01.2009, “ECTS/DS Etiketleri” için başvuru yapıldı.
 • “Stratejik Plan” revize edildi.
 • 10.03.2009, “EUA 2010” anketi”sunuldu.
 • 18–21.03.2009 Prag, Çek Cumhuriyeti’nde Avrupa Üniversiteler Birliği “Bahar Dönemi, toplantısına katılım sağlandı.
 • 09.04.2009, “2008 Yılı ADEK Raporu” hazırlandı.
 • 4–8.05.2009, tarihleri arasında Muğla Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde “Avrupa Yükseköğretim Alanı/ Bologna Süreci” Seminerlerine katılım sağlandı.

 • 01.06.2009, “Yükseköğretim Kurumları Bologna Raporu” hazırlandı.
 • 03.06.2009, Bologna Koordinatörlüğü 2008–2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Faaliyet Raporu hazırlandı.
 • 04.06.2009, TÜSİAD’ın girişimi ve YÖK’ün desteğiyle, Akdeniz Bölgesi’nde Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de Yükseköğretim: Eğilimler, Tartışmalar ve Fırsatlar Raporu toplantısına katılım sağlandı.
 • 08.06.2009, “2008–2009 Bologna Süreci Değerlendirme Raporu” hazırlandı.
 • 16.06.2009, “Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi kapsamında, Ankara da yapılan Ulusal Değerlendirme/Proje Kapanış Toplantısı”na katılım sağlandı.
 • 23.10.2009 “Bologna Öğrenim Hareketliliği Anketi”ne katılım sağlandı.
 • 5–6.11.2009, Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan 2009 “Erasmus Güz Toplantısı”na katılım sağlandı.
 • 13.11.2009, Süleyman Demirel Üniversitesinde “2009–2010 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi Kapsamında Bologna Eşgüdüm Komisyonları (BEK) Çalışmaları Toplantısı”na BEK Üyelerinin katılımı sağlandı.
 • 17.11.2009, “ECTS Programı Tamamlandı ve Tanıtım Toplantıları” gerçekleştirildi.
 • 17.11.2009, akademik ve idari personele 2009-2010 Güz Dönemi Erasmus Tanıtım Programı tanıtıldı.
 • 19-21. 11. 2009, “4. Kalite Güvencesi Forumu, Kopenhag, Danimarka” toplantısına katılım sağlandı.
 • 2.12.2009, “Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi” kapsamında Bologna Uzmanları Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süheyla ATALAY ile Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nebahat SARI başkanlığında üniversitemizde AKTS/DE değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.
 • 4.12.2009, “BEK Modeli Üzerine Ulusal Konferans”a katılım sağlandı.
 • 11.12.2009, Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Hamburg Üniversitesi’nin “Avrupa Birliği ve ile Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi-
  Proje Ref. No: CFCU-TR 0604.01-03/035tamamlandı.
 • 16. 12. 2009, AKTS/DE çalışmaları kapsamında “ Yeterlilikler ve Öğrenme Çıktıları ” konulu bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.
 • 22. 12. 2009, "AKTS/DE Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.
 • 28.12.2009, "Enstitüler ile AKTS/DE Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

2010 Yılı Aktiviteleri

 • 08.10.2010, 2010-2011 döneminde Üniversitemize gelen Erasmus öğrencilerine Rekörlük Konferans Salonunda Oryantasyon Toplantısı yapıldı.
 • 14.12.2010 tarihinde "2010-2011 Akademik Yılı Erasmus Akademik Personel Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı" yapıldı.
 • 20.10.2010 - 23.10.2010 tarihleri arasında Avrupa Üniversiteler birliği tarafından İtalya’nın Palermo şehrinde düzenlenen konferansa katılım sağlanmıştır.
 • 01.11.2010 - 03.11.2010 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı ile Kahire Üniversitesi tarafından Mısır’da düzenlenen uluslararası sempozyuma katılım sağlanmıştır.

2011 Yılı Aktiviteleri

 • 22.02.2011 tarihinde Üniversitemizin ev sahipliği yaptığı “ Öğrencilere Yönelik Bölgesel Çalıştay ” gerçekleştirilmiştir.
 • Bologna süreci kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 25.02.2011 tarihinde Muğla Üniversitesinde düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.
 • 26.04.2011 – 02.05.2011 tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenen “ Erasmus Koordinatörler Toplantısına ” katılım sağlanmıştır.
 • Toplantıda gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteleri “ Erasmus Poster Tasarım Yarışması”nda Üniversitemiz Grafikeri Yasemin DURAN tarafından hazırlanan “Erasmus Hareketlilik Posteri ” ile Üniversitemiz 3.lük ödülüne layık görülmüştür.
 • 12.05.2011 tarihinde “ AKTS ve DE Etiketi ” başvuruları yapılmıştır.
 • 21.10.2011 tarihinde “ DE ” Etiketi alınmıştır.
 • 27 – 29 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan “ Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar ( UYK – 2011 ) kongresine katılım sağlanmıştır.